Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

  • Gümrük vergileme unsurlarının analizi (Gümrük Kıymeti, Menşei ve Tarife Tespiti)
  • İthalatta vergi uygulamaları (Gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Diğer Mali Yükümlülükler)
  • Gümrük rejimleri (Serbest dolaşıma giriş, dahilde işleme, hariçte işleme, antrepo, geçici ithalat, transit, ihracat)
  • Gümrük ve uluslararası ticaret uygulamalarında ve tedarik zinciri (Supply Chain Management) yapılarında risk ve fırsat analizinin yapılması