HİZMETLER

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

 

TECHNİCAL ASSESSMENT

Personel Teknik Değerlendirme Programı

Şirketler açısından işe alımlarda doğru kişileri seçmek ve onları en verimli şekilde kullanmak en önemli konulardan biridir. Kuşkusuz bir projede ve organizasyonda başarı elde etmek, çok büyük oranda o işte çalışacak insanların doğru seçilmelerine bağlıdır.

İnsan kaynakları yöneticileri çalıştıkları işletmelere doğru insanları seçmek için gereken çabayı fazlasıyla göstermekle birlikte, bazı durumlarda işe alınacak personelin teknik yeterliliğini ölçmede çaresiz kalabilmektedirler. Teknik yeterlilikle kastedilen muhasebe, vergi, ERP programlarını kullanma becerisi, şirketin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeterliliği sayılabilir.

İnsan kaynakları departmanları işe alınacak personelin teknik yeterliliğinin ölçülebilmesi için şirket birim yöneticilerinden destek almakta fakat bu durumda birim yöneticilerinin programları aksamakta, zaman yetersizliği, iş yoğunluğu vb. sebeblerle teknik değerlendirme tam olarak yapılamamakta, bu da yanlış personel seçimine yol açabilmektedir. Yanlış personel seçim maliyeti ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda, işe alınan yanlış bir kişinin brüt ücretinin yüzde 30 ile yüzde 200 arasında şirketlere zarar verdiği, Türkiye’de yanlış işe alım politikalarının işletmelere yılda yaklaşık 3 milyar lira maliyeti olduğu tahmin edilmektedir.

Plato Denetim olarak şirketlerin işe alımlarında doğru kişileri seçmelerini sağlamak amacıyla “Personel Teknik Değerlendirme Programı” hazırlanmaktadır. Bu program ile hizmet verilecek her şirketin özel ihtiyaçları göz önüne alınmakta ve şirketlere özel Personel Teknik Değerlendirme Programı oluşturulup tatbik edilmektedir. 

Personel Teknik Değerlendirme Programı kapsamında verilen hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 

1-   Personelin teknik yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla yapılacak sınav değerlendirmesi:

 

İlgili sınav çoktan seçmeli, klasik ve vaka olmak üzere üç aşamalı gerçekleştirilecek olup, vaka sınavı optimum verimlilik sağlamak adına şirketinizin iş süreçleri göz önünde bulundurularak özel olarak hazırlanacaktır.

 

Sınav sorularımız personel adaylarımızın bir yönüyle teknik olarak muhasebe ve vergi bilgilerini diğer taraftan ise muhakeme, analitik düşünme, çözüm üretebilme yeterliklerini ölçmek amacını taşımaktadır.

 

2- Yazılı sınav sonuçlarının belli olmasını müteakip personel ile gerçekleştirilecek görüşme (mülakat):

Söz konusu görüşme personelin teknik yeterliliğinin tam olarak değerlendirilmesine ve yöneticilik vasıfları, iş-personel yönetim yetkinliği vb. hususların anlaşılmasına yönelik olacaktır.

Personel ile yapılacak görüşmeler birebir gerçekleştirilecek olup, ihtiyaçlara göre yaklaşık bir veya bir buçuk saat olarak planlanmaktadır.

3- Yukarıda açıklanan süreçlerin tamamlanmasının ardından personelin teknik açıdan değerlendirilmesi ile tarafımızın personel hakkında görüşlerini içeren bilgi notu hazırlanıp tarafınıza sunulacaktır.

Talep edilmesi halinde yukarıdaki değerlendirme içeriği uyarlanarak şirketlerin mevcut personelinin terfi, departman değişikliği vb. uygulamalarda doğru karar alınabilmesi için şirket personeline de uygulanabilecektir.