HİZMETLER

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

MUHASEBE VE MALİ İŞLER YÖNETİMİ

 

Muhasebe süreçlerinin günlük yönetimi

Yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile zorunlu hale getirilen Tek Düzen Muhasebe Uygulaması çerçevesinde tutulması

Aylık ve yıllık mizan, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması 

Yıl sonu kapanış işlemleri; vergi dairelerine sunulacak üç aylık ve yıl sonu finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu) hazırlanması

Vergi beyannamelerinin elektronik formatta hazırlanması ve sunulması

Bordro ve personel konularında profesyonel destek

Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri dahil olmak üzere ücret bordrolarının hazırlanması

Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgelerinin hazırlanması ve sunulması

Personelle ilgili dosyaların hazırlanması ve muhafazası (talep edilirse)

İşe girişte ve işten ayrılışta SGK bildirgelerinin düzenlenmesi

Günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olan bu hizmetlerimiz, aynı zamanda mevcut süreçlerinizin işlevselliğini artıracaktır.

Şirketlerde uzman personel görevlendirmesi

Asistan, uzman ve şef seviyesinde personelimizin müşterinin yönetiminde belirli bir süre görevlendirilmesi

Müşterinin personeline muhasebe, bordro ve personelle ilişkili hizmetler konusunda eğitim ve teknik kontrol hizmeti sağlanması