HİZMETLER

Vergi Davaları Süreç Yönetimi

Vergi Davaları Süreç Yönetimi

VERGİ DAVALARI SÜREÇ YÖNETİMİ

 

 

Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi

Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi

Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi

Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması

İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi

Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi

Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi

Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması

Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması

Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması

Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi

Gümrüklerde alınan vergilere ilişkin uyuşmazlıklar kapsamında danışmanlık hizmeti sunulması.