HİZMETLER

Katma Değer Vergisi Tasdik Hizmetleri

Katma Değer Vergisi Tasdik Hizmetleri

KATMA DEĞER VERGİSİ TASDİK HİZMETLERİ

 

 

KDV iade tasdik hizmetlerimizin kapsamı aşağıda yer almaktadır. 

İade edilecek KDV hesaplamasının yapılması ve Yüklenim KDV Listesinin oluşturularak İnternet Vergi Dairesine yüklenmesi,

İndirim KDV listelerinin 60 Numaralı KDV Sirküleri’ne uygun olarak hazırlanması ve İnternet Vergi Dairesine yüklenmesi,

İhracat beyanname listelerinin hazırlanması ve İnternet vergi Dairesine yüklenmesi,

60 Seri Numaralı KDV sirkülerine uygun olarak hazırlanan ve İnternet Vergi Dairesi sistemine yüklenen bu listeler ile ilgili olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İade Kontrol Raporlarına ilişkin cevap dilekçelerinin hazırlanması, sisteme yüklenen listelerde gerekli düzeltmelerin yapılması ve yeniden sisteme aktarılması,

İade alacağının gümrük, SGK primi veya diğer vergi borçlarına mahsubu için gerekli dokümanların hazırlanması ve başvurunun yapılması,

İade süreci boyunca vergi makamları ile yapılacak yazışmalarla ilgili Kurumunuzun yönlendirilmesi, iade süreci ile ilgili dilekçelerin hazırlanması güncel dönem ve geçmiş dönem iadelerinin hızlı ve problemsiz bir biçimde gerçekleşmesi için Vergi İdaresinde gerekli takibin yapılmasına destek olunması,

Karşıt incelemelerin tamamlanarak KDV iade tasdik raporunun vergi dairesine ibraz edilmesi.

Vergi Daireleri tarafından tebliğ edilen eksiklik yazılarının cevaplanması ve iade sürecinin sonuçlandırılması.