YAYINLAR

DEBİT VE CREDİT NOTE UYGULAMALARININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

DEBİT VE CREDİT NOTE UYGULAMALARININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Debit ve credit note; uluslararası ticaret yapan şirketlerce çeşitli sebeblerle oluşan fiyat farklılıklarını dengelemek amacıyla kullanılan araçlardır. Debit note; satıcının alıcıdan alacaklı olduğunu göstermek amacıyla satıcı tarafından düzenlenen bir belgedir. Alıcının ithal etmiş olduğu eşyaya ilişkin olarak ödemesi gereken ek bir maliyet, ithalatçı firmanın yurt dışına olan borcunu arttıran ilave bir yüktür. Credit note; ise çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fiyat indirimleri sebebiyle, alıcının satıcıdan alacaklı olduğunu gösteren bir belgedir. Credit note işlemi alıcıdan/müşteriden alacak miktarını azaltan bir işlemdir.

09 Eylül 2020
Detaya Git
Kısa Çalışma Ödeneği, İş Sözleşmelerinin Feshi, Nakdi Ücret Desteği

Kısa Çalışma Ödeneği, İş Sözleşmelerinin Feshi, Nakdi Ücret Desteği

Ülkemizde ilk yeni koranavirüs vakasının görüldüğü 12.03.2020 tarihinden sonra salgının ekonomi üzerindeki olumsuz...

09 Eylül 2020
Detaya Git
İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)

10 Kasım 2020
Detaya Git